Hadis Usûlü (Kategori Arşivi)

Nüzhetü’n-Nazar dersleri artık İSAM’da

Dâru’l-hikme Derneği tarafından organize edilen Nüzhetü’n-Nazar dersleri 21 Ekim 2014 tarihinden itibaren İSAM‘ın ev sahipliğinde devam edecektir.   Katılmayı planlıyorsanız aşağıda ...